چطور به آرامش برسیم

زندگی مدرن انگار طراحی شده است که آرامش را از ما بگیرد و در عوضش به ما اضطراب بدهد. کمتر مهارتی در زندگی است که به اندازه‌ی مهارت حفظ آرامش این‌قدر مهم اما مورد غفلت باشد. بدترین تصمیم‌ها و تعاملات ما تقریباً بی هیچ تردیدی نتیجه‌ی فقدان آرامش در ما و سقوطمان در نگرانی و آشفتگی روان است. با کمال تعجب، اما از حُسن اتفاق می‌توانیم مهارت کسب و حفظ آرامش را تمرین کنیم و یاد بگیریم. می‌توانیم در مواجهه با مسائل متعدد زندگی واکنش‌های بسیار مختلفی داشته باشیم. می‌توانیم بدون انجام تمرین‌های تنفس آرام یا نوشیدن چای ویژه و صرفاً از طریق تفکر به آرامش برسیم.

————————

فهرست

——–

همرسانی: