ما در مدرسه‌ی زندگی بر این باوریم که گام نخست در مسیر موفقیت خودشناسی است. تنها وقتی درک و تصور درستی از خودمان و شخصیتمان داشته باشیم می‌توانیم تصمیم‌های مطمئن، بخصوص در زمینه‌ی مسائل عاطفی و کاری، بگیریم.

متأسفانه، ابزار مناسب و تکنیک‌های درستِ خودشناسی و کسب موفقیت را نمی‌توان به‌سادگی پیدا کرد. این جور مسائل را نه در مدرسه، نه در دانشگاه، و نه در محیط کار به ما آموزش نمی‌دهند. بسیاری از ما درگیر زندگی می‌شویم بدون آنکه اصلاً بفهمیم در پسِ ذهنمان چه می‌گذرد.

به همین دلیل، مدرسه‌ی زندگی شکل گرفت؛ تا منبعی باشد برای کمک به ما در جهت فهم خودمان و بهبود روابطمان هم در حوزه‌ی کاری و هم اجتماعی. می‌خواهیم با کمک مدرسه‌ی زندگی یاد بگیریم به آرامش برسیم و از زندگی‌مان بیشتر لذت ببریم.

خدمات مدرسه‌ی زندگی

ما بر این باوریم که با عطف توجه به شش حوزه‌ی زیر می‌توانیم به رضایت بیشتری در زندگی برسیم و از آن بهره‌ی بیشتری ببریم. ممکن است در هر مقطع از زندگی خود یکی از این حوزه‌ها را مفیدتر بدانید و بخواهید روی آن متمرکز شوید. با احتساب این پیش‌فرض، پیشنهاد می‌کنیم مطالب هر حوزه‌ای را که انتخاب می‌کنید با حوصله و دقت مطالعه کنید. اگر هنوز در انتخاب خود مردد هستید، به نظر ما حوزه‌ی «خودشناسی» موضوع مطمئنی برای شروع کار است:


مطلب فوق برگرفته از وبگاه The School of Life است.


همرسانی: